6 forum

Patronat naukowy

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

uniw przyrod

Jesteśmy członkiem

 Zarząd ZUTW zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2022 roku /czwartek/ o godz. 16.00 - I termin, godz. 16.30 – II termin , w Centrum Organizacji Pozarządowych Pl. M. Skłodowskiej – Curie sali nr 17 odbędzie się Walne Zebranie Członków Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków ZUTW.
4. Sprawozdanie Zarządu ZUTW z realizacji zadań za rok 2021
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2021
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu ZUTW za rok 2021
7. Podjęcie uchwał:
Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ZUTW za 2021 r.
Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUTW za 2021 r.
Uchwała nr 3/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi ZUTW absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
8. Przedstawienie informacji o działalności Klubu Miłośników Gór, Klubu Turystyki Nizinnej, Sportowej Sekcji Seniora / kręgle, bule, nordic-walking, basen, gimnastyka, joga/
9.Przedstawienie propozycji działania na rok 2023 dotyczących; wyjazdów, wykładów, warsztatów, zajęć, wycieczek itp.
10.Sprawy różne, własne propozycje słuchaczy
11.Dyskusja.
12.Zamknięcie zebrania

Logowanie

Wyszukiwarka

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziny

1737804
Dziś Gości
Razem
3268
1737804
IP: 44.192.247.184
Dziś 2023-01-31

Współpracujemy

bannerek-organisciak

bannerek-biblioteka

bannerek-urzad

bannerek-starostwo

bannerek-zok

 

izba pamiatek regionalnych

 

zsz

 

osir

 

logo em

 

wiadomosci powiatowe